PHP: změny v Apache 2.4+

Po tom co jsem přešel v Debian GNU/Linux z testing verze na unstable se mi samozřejmě upgradovala řada balíků a to včetně apache2. Po tomto upgradu mi přestaly fungovat všechny lokální weby. Proč?

Virtualhost musí obsahovat příponu .conf

Ve starší verzi bylo možné mít v sites-available potažmo sites-enabled název konfiguračního souboru virtuálního webu pojmenovaný skoro jakkoli. Nyní je potřeba aby soubor končil .conf.

Require all granted

Po této úpravě jsem ale docílil u všech webů jen chyby 403. Do konfigurace bylo v tomto směru potřeba ještě přidat volbu Require all granted. Konfigurace virtuálního webu by měla tedy vypadat nějak takto:

<VirtualHost *:80>

ServerName domain.tld
ServerAlias *.domain.tld
DocumentRoot /directory

<Directory /directory>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted
</Directory>

</VirtualHost>

Všechny změny ohledně upgradu z 2.2 na 2.4

Veškeré změny, které provázejí tento upgrade Apache jsou popsány zde.

Publikováno 8.8.2013 v 09:45 | Kategorie: PHP