PHP: Jak zobrazovat vždy aktuální věk

Pokud zobrazujete na svých stránkách Váš věk a nechcete ho každý rok přepisovat, nabízí se jednoduché řešení v podobě níže uvedeného skriptu (kde samozřejmě změníte datum narození z 22/03/1985 na Vaše):

<?php
 $tz = new DateTimeZone('Europe/Prague');
 
 $age = DateTime::createFromFormat('d/m/Y', '22/03/1985', $tz)
  ->diff(new DateTime('now', $tz))
  ->y;
 
 echo $age;
?>

Publikováno 17.9.2013 v 13:01 | Kategorie: PHP