Aliasy v terminálu pro Debian

Jistě zadáváte v terminálu příkazy, které používáte opakovaně, ne-li neustále. Pro tento účel je užitečné používat aliasy, kdy si zvolíte nějaký vlastní kratší příkaz pro provedení nějakého delšího.

Uložení aliasů

Aliasy je potřeba vložit do těchto souborů:

root uživatel /root/.bashrc
běžný uživatel /home/uziv_jmeno/.bashrc
nově vytváření uživatelé /etc/skel/.bashrc

Pak se stačí pouze odhlásit/přihlásit a budou fungovat.

Moje aliasy

Pro inspiraci (a vlastní zálohu) uvádím aliasy, které mám aktuálně nastaveny já:

alias ls='ls --color=auto'
alias ll='ls -la --color=auto'

alias root='cd /root && clear'
alias home='cd /home/vaclavambroz && clear'
alias desktop='cd /home/vaclavambroz/Desktop && clear'

alias install='aptitude install'
alias reinstall='aptitude reinstall'
alias remove='aptitude remove'
alias search='aptitude search'
alias show='aptitude show'
alias upgrade='aptitude update && aptitude upgrade -y && aptitude autoclean && m-a update && m-a prepare -y'

alias repo='nano /etc/apt/sources.list'
alias hosts='nano /etc/hosts'
alias fstab='nano /etc/fstab'
alias sudoers='nano /etc/sudoers'
alias bashrc='nano /home/vaclavambroz/.bashrc && nano /etc/skel/.bashrc && nano /root/.bashrc && source /root/.bashrc'
alias aliases='nano /home/vaclavambroz/.bash_aliases && nano /etc/skel/.bash_aliases && nano /root/.bash_aliases && source /root/.bashrc'

alias rsapache='/etc/init.d/apache2 graceful'
alias rsmysql='/etc/init.d/mysql restart'
alias rslight='/etc/init.d/lightdm restart'
alias sapache='/etc/init.d/apache2 stop'
alias smysql='/etc/init.d/mysql stop'
alias slight='/etc/init.d/lightdm stop'

alias phpini='nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini'
alias cdwww='cd /var/www/html'
alias chownwww='chown -R www-data:www-data /var/www/html && usermod -a -G www-data vaclavambroz && chmod 770 -R /var/www/html'
alias errorwww='less /var/log/apache2/error.log'

alias ports='nmap -sS'

Pokud je nějak pozměním, vytvořím si nové či nějaké odeberu, pozměním to i v zde.

Publikováno 24.8.2014 v 05:47 | Kategorie: Terminál