RHEL 7: instalace Google Chrome

Pokud chcete do systému Red Hat Enterprise Linux ve verzi 7 instalovat internetový prohlížeč Google Chrome, stačí postupovat následujícím způsobem.

Přidání repozitáře

Nejdříve si přidáme Google repozitář:

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo
[google-chrome]
name=google-chrome - \$basearch
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/\$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
EOF

Instalace

Následně již pak lze Google Chrome jednoduše nainstalovat příkazem:

dnf install google-chrome-stable

Možné problémy

Pokud vám instalace z nějakého důvodu neprojde nebo nechcete řešit podobné problémy se závislostmi jako:

Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package google-chrome-stable.x86_64 0:46.0.2490.71-1 will be installed
–> Processing Dependency: lsb >= 4.0 for package: google-chrome-stable-46.0.2490.71-1.x86_64
–> Finished Dependency Resolution
Error: Package: google-chrome-stable-46.0.2490.71-1.x86_64 (google-chrome)
Requires: lsb >= 4.0
You could try using –skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest

Tak doporučuji instalaci provést přes skript, který se nachází na těchto stránkách a to jednoduše takto:

wget http://chrome.richardlloyd.org.uk/install_chrome.sh
chmod +x install_chrome.sh
sh install_chrome.sh

Publikováno 23.10.2015 v 03:47 | Kategorie: Red Hat

RHEL 7: instalace NVIDIA ovladače

Jak nainstalovat ovladač pro grafickou kartu Nvidia do Red Hat Enterprise Linux ve verzi 7? Jednoduše.

Doinstalování hlaviček kernelu

Nejdříve je potřeba se ujistit že máme kompletní hlavičky kernelu:

yum install kernel-devel kernel-headers

Zakázání svobodného ovladače Nouveau

Následně bude potřeba zakázat systému používat svobodný ovladač pro Nvidia karty – Nouveau:

echo 'blacklist nouveau' >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r).img.bak
dracut -v /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
reboot

Samotná instalace ovladače

Abychom mohli začít instalovat daný ovladač, který jsme si stáhli pro naší grafickou kartu ze stránek Nvidie, tak samozřejmě musíme být mimo grafické prostředí:

init 3

Pak už jen stačí spustit daný skript s instalací ovladače a instalaci dokončit. Např:

sh NVIDIA-Linux-x86_64-355.11.run

Po dokončení instalace se již můžeme vrátit do grafického prostředí:

init 5

Publikováno 21.10.2015 v 08:03 | Kategorie: Red Hat

RHEL 7: povolení NTFS

Pokud chcete v linuxové distribuci Red Hat Enterprise Linux ve verzi 7 používat souborový systém NTFS, stačí zvolit jednoduchý postup.

Přidání EPEL repozitáře

Nejprve bude potřeba přidat EPEL repozitář:

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-7-5.noarch.rpm

Instalace ntfs-3g

Z něj už pak stačí jednoduše nainstalovat balík ntfs-3g:

yum install ntfs-3g

Publikováno 20.10.2015 v 01:45 | Kategorie: Red Hat