Jak na chybějící Compiz v Debianu

Jelikož Compiz již není nadále součástí Debianu, viz např. informace zde či zde, ukážeme si jak jej přeci jen dostat z původní verze zpět do našeho systému.

Přidání zdroje

Jako první si přidáme níže uvedený repozitář (klasicky do /etc/apt/sources.list), kde figurují původní balíky, které budeme instalovat:

deb http://snapshot.debian.org/archive/debian/20120616T042917Z/ wheezy main

Následně je potřeba provést update balíků, který umožní použít přidaný repozitář, přes tento příkaz:

apt-get -o Acquire::Check-Valid-Until=false update

Instalace a nastavení

Nyní již můžeme nainstalovat balíky potřebné pro chod Compizu:

aptitude install compiz compiz-core compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-unsupported compiz-gtk compiz-plugins compizconfig-backend-gconf compizconfig-settings-manager fusion-icon

Nastavení efektů můžeme nyní provést bez aktivního Compizu přes ccsm (System-Preferences-CompizConfig Settings Manager). Pokud tam nejsou vidět volby, tak řešení jsem publikoval zde.

Další možné problémy s instalací

Může se Vám stát že se nebudou chtít výše uvedené balíky nainstalovat díky závislostem libmetacity-private0a a metacity-common:

The following packages have unmet dependencies:
libmetacity-private0a : Depends: metacity-common (= 1:2.34.3-2) but 1:3.17.2-4 is installed.
The following actions will resolve these dependencies:

Keep the following packages at their current version:
1) compiz [Not Installed]
2) compiz-gtk [Not Installed]
3) fusion-icon [Not Installed]
4) libmetacity-private0a [Not Installed]

V tom případě bude potřeba metacity-common downgradovat:

aptitude install libmetacity-private0a
The following NEW packages will be installed:
libgtop2-7{a} libmetacity-private0a{b}
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 357 kB of archives. After unpacking 567 kB will be used.
The following packages have unmet dependencies:
libmetacity-private0a : Depends: metacity-common (= 1:2.34.3-2) but 1:3.17.2-4 is installed.
The following actions will resolve these dependencies:

Keep the following packages at their current version:
1) libmetacity-private0a [Not Installed]

Accept this solution? [Y/n/q/?] n
The following actions will resolve these dependencies:

Downgrade the following packages:
1) metacity-common [1:3.17.2-4 (now, testing, unstable) -> 1:2.34.3-2 (testing)]

Accept this solution? [Y/n/q/?] y
The following packages will be DOWNGRADED:
metacity-common
The following NEW packages will be installed:
libgtop2-7{a} libmetacity-private0a
0 packages upgraded, 2 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.

Spuštění po startu

Abychom docílili, že se bude Compiz spouštět po každém startu systému, stačí do aplikací spouštěných při startu (System-Preferences-Startup Applications) přidat:

fusion-icon -u

Publikováno 4.4.2014 v 10:33 | Kategorie: Compiz

V ccsm není vidět písmo

Pokud se Vám stalo, že jste po nainstalování Compizu včetně ccsm (compizconfig-settings-manager) neviděli v ccsm jednotlivé volby, tj. byly vidět maximálně ikony, ale ne písmo, tak mám řešení.

Stačí v souboru

/usr/lib/python2.7/dist-packages/Utils.py

nebo

/usr/lib/pymodules/python2.7/ccm/Utils.py

nahradit daný řádek:

ret = super (PrettyButton, self).do_expose_event (self, event)

řádkem:

ret = gtk.Button.do_expose_event (self, event)

A volby budou již okamžitě viditelné.

Publikováno 31.7.2013 v 14:48 | Kategorie: Compiz