Instalace a konfigurace LAMP v CentOS 6.5

V tomto příspěvku bych vám chtěl dát pár základních informací o tom jak zprovoznit webový server s Apache, MySQL a PHP v linuxové distribuci CentOS (6.5, x86_64).

Instalace Apache

Apache nainstalujeme pomocí příkazu:

yum install httpd

Spustíme ho pomocí:

service httpd start

Instalace MySQL

MySQL nainstalujeme jednoduše pomocí příkazu:

yum install mysql-server

Spustíme jí pomocí:

service mysqld start

Heslo a další volby nastavíme pomocí (jako první zadejte ENTER):

/usr/bin/mysql_secure_installation

Instalace PHP

PHP nainstalujeme pomocí příkazu:

yum install php php-mysql

Automatický start

Abychom docílili, že služby poběží hned po startu počítače/serveru, stačí zadat:

chkconfig httpd on
chkconfig mysqld on

Vytvoření prostoru

Příkazy níže snad hovoří za vše:

mkdir /var/www/XXX/public_html
cd /var/www/XXX/public_html
touch index.php
echo<?php phpinfo(); ?>> index.php

Vytvoření www uživatele

useradd www
passwd www

Nastavení vlastnictví

Pro přiřazení vlastnictví uživateli www použijeme první příkaz pro všechny soubory v adresáři a druhý pro všechny skryté soubory v adresáři:

chown -R www:www *
chown -R www:www .*

Nastavení práv

Pro nastavení práv na souborech v adresáři použijeme první příkaz na všechny soubory a druhý na všechny skryté:

chmod -R 755 *
chmod -R 755 .*

Konfigurace Apache a virtualhostů

Hlavní nastavení pro Apache a virtuální hosty najdeme v /etc/httpd/conf/httpd.conf. Obvykle se tam editují věci jako:

DocumentRoot "/var/www/domena/public_html"
 
Listen 80
NameVirtualHost *:80
 
<VirtualHost *:80>

ServerAdmin mail@domena.koncovka
DocumentRoot /var/www/domena/public_html
ServerName domena.koncovka
ServerAlias *.domena.koncovka

<Directory /var/www/domena/public_html>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
Satisfy Any
</Directory>

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
           
ServerAdmin mail@domena2.koncovka
DocumentRoot /var/www/domena2/public_html
ServerName domena2.koncovka
ServerAlias *.domena2.koncovka

<Directory /var/www/domena2/public_html>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
Satisfy Any
</Directory>
</VirtualHost>

Directory listening

Pokud chcete používat directory listening (zobrazování souborů a adresářů), je potřeba editovat /etc/httpd/conf.d/welcome.conf, kde změníte Options -Indexes na Options Indexes.

Nastavení firewallu

V defaultním nastavení vám CentOS neumožní zobrazovat stránky navenek a bude to potřeba v iptables povolit. Stačí jednoduše přidat pravidla jako:

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –sport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT

Samozřejmě záleží na tom jaká pravidla tam byla nastavena předtím, vymazat je případně můžete pomocí:

iptables -D INPUT číslo_řádku

Pak už stačí pravidla jen uložit:

/sbin/service iptables save

Obsah na NTFS

Je možné že pokud budete chtít zobrazovat obsah uložený na disku se souborovým systémem NTFS, tak se vám to nepodaří. Pokud vám vypíše příkaz:

ls -a –context /target/directory

Něco jako:

system_u:object_r:fusefs_t:s0

Pak bude stačit spustit příkaz:

setsebool -P httpd_use_fusefs on

Publikováno 23.12.2013 v 16:48 | Kategorie: CentOS

Instalace CentOS 6.5 x86_64 na desktopu

Jelikož se u většiny firem používá na serverech linuxová distribuce CentOS, rozhodl jsem se, že si jí nainstaluji na svůj desktop abych se jí mohl více učit používat. Konkrétně půjde o instalaci verze 6.5 pro x86_64 architekturu s prostředím Gnome 2 z CD pro minimální instalaci.

Instalace z CD

Nyní si tedy popišme jednotlivé kroky, které budou následovat po nabootování instalačního CD:

 1. vybírám volbu „Install system with basic video driver“
 2. volbu pro otestování CD přeskakuji – SKIP
 3. vybírám jazyk systému (English)
 4. vybírám jazyk klávesnice (U.S. English)
 5. vybírám „Basic Storage Devices“
 6. vybírám „Fresh Installation“
 7. vyplňuji hostname.domain a na stejné stránce vlevo dole nastavuji síť, kde zaškrtávám connect automatically (pokud tak neuděláte, můžete tak učinit po instalaci v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 pomocí vi)
 8. vybírám time zone (Europe/Prague)
 9. zadávám root heslo
 10. vybírám volbu „Create Custom Layout“
 11. rozděluji si partition dle svého uvážení (obvykle na /boot, swap, /root a /home)
 12. nechám zapsat změny na disk
 13. u „install boot loader on“ vybírám v „change device“ partition se systémem jako MASTER BOOT RECORD a dole samozřejmě ponechávám CentOS

Pokračování instalace po nabootování systému

Jakmile všechno doběhne, budeme vyzváni k vyndání CD a měl by se nám nabootovat systém (pokud jsme neudělali špatně poslední krok – v tomto případě by nás čekala oprava grubu). Předpokládejme že jsme tedy vše udělali správně a máme nabootovaný systém (a síť načtenou pomocít DHCP). Naším cílem nyní bude nainstalovat základní desktop s prostředím Gnome 2. Níže předkládám již jen příkazy, které nás k tomu dovedou:

yum -y yellow „Desktop“ „Desktop Platform“ „X Window System“ „Fonts“
adduser uzivatel
passwd uzivatel
/etc/init.d/messagebus start
/etc/init.d/haldaemon start

Nyní již můžeme po spuštění příkazu „gdm“ vidět nainstalovaný desktop. Bude ale ještě potřeba nainstalovat ovladač pro grafickou kartu. Pokud nevíte jak na to, máte nyní možnost v grafickém prostředí začít googlit (yum install firefox). Já zde popíši instalaci ovladače pro grafickou kartu Nvidia GTX460. Jako první si stáhnu ovladač ze stránek Nvidia:

yum install wget
wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/331.20/NVIDIA-Linux-x86_64-331.20.run

Než ale začnu s jeho instalací, je potřeba provést ještě tyto kroky:

yum install kernel-devel kernel-headers gcc
yum update
reboot

Po restartu by již mělo být možné nainstalovat daný ovladač:

sh NVIDIA-Linux-x86_64-331.20.run

Jako poslední bude potřeba ještě nastavit aby se nám po nabootování systému automaticky spustilo grafické prostředí. Toho docílíme editací souboru /etc/inittab, kde

id:3:initdefault:

změníme na:

id:5:initdefault:

Nyní již stačí počítač znovu restartovat a naběhne nám již automaticky plnohodnotný systém.

Publikováno 15.12.2013 v 17:02 | Kategorie: CentOS