WampServer: jak na .htpasswd

Jedna z možností jak zaheslovat přístup na stránky je použít u nich .htaccess, který odkazuje na .htpasswd se zašifrovanými údaji. Jak se to konkrétně nastavuje pokud využíváte WampServer? Pojďme si to ukázat.

Obsah souboru .htaccess

V souboru .htaccess bychom v tomto směru mohli mít něco jako:

AuthType Basic
AuthName "prihlaste se"
AuthUserFile "C:/cesta/k/.htpasswd"
require valid-user

Obsah souboru .htpasswd

U WampServeru se hesla šifrují jinak než v základu u linuxového Apache, proto doporučuji pro vygenerování jména a hesla, které pak do souboru vložíme, využít nějaký Windows nástroj nebo použít nějaký, např. nástroj online. Obsah souboru pak může vypadat nějak takto:

12345:$apr1$MiKbyxcT$mXcty9n8F8kLYvxBuXQkM1
heslo:$apr1$Hjx6NTeg$UvAdpDv5Oumi4IQmP7UtD.

Publikováno 23.11.2015 v 10:11 | Kategorie: WampServer

WampServer: jak povolit directory listings

V případě že chcete v prohlížeči zobrazovat strukturu adresářů a souborů, je potřeba povolit directory listings. Jak to povolit u konkrétního webu? Úplně jednoduše.

Editace virtualhosta v httpd-vhosts.conf

Stačí do souboru httpd-vhosts.conf přidat u konkrétního virtualhostu pro náš konkrétní web, kde to chceme povolit, Options Indexes. Virtualhost by pak mohl vypadat nějak takto:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin email@domena.koncovka
    DocumentRoot "c:\cesta\k\webu"
    ServerName domena.koncovka
    <Directory "c:\cesta\k\webu">
    Options Indexes
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

Restart Apache

Pak už jen stačí restartovat Apache v System Tray (Apache – Service – Restart Service) a pod zadanou doménou by se již měly zobrazit webové stránky zobrazující adresářovou strukturu.

Nedostupné ikony

Pokud se Vám na stránkách nezobrazují ikony, bude ještě potřeba upravit cestu k ikonám v souboru httpd-autoindex.conf. Mělo by tam být něco jako:

Alias /icons/ "c:/wamp/bin/apache/apacheX.X.X/icons/"
<Directory "c:/wamp/bin/apache/apacheX.X.X/icons/">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Pak už jen stačí znovu restartovat Apache a vše by se mělo zobrazovat tak jak má.

Publikováno 22.11.2015 v 07:42 | Kategorie: WampServer

WampServer: jak vytvořit virtualhost

Jak vytvořit virtualhost na serveru, který využívá WampServer ? Třemi jednoduchými kroky. Pojďme si je projít.

Editace httpd.conf

Nejprve v souboru httpd.conf odkomentuje (smažeme křížek) u:

# Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

Editace httpd-vhosts.conf

Následně již bude Apache brát ohled na daný soubor, kam můžeme přidávat jednotlivé virtualhosty, např. takto:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin email@domena.koncovka
    DocumentRoot "c:/wamp/vhosts/domena.koncovka/"
    ServerName domena.koncovka
    <Directory "c:/wamp/vhosts/domena.koncovka/">
    Options Indexes
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

Restart Apache

Pak už jen stačí restartovat Apache v System Tray (Apache – Service – Restart Service) a pod zadanou doménou by se již měly zobrazit webové stránky.

Publikováno 21.11.2015 v 20:40 | Kategorie: WampServer