JavaScript: reload jen konkrétního iframe

Používat na stránkách iframe sice není nic čím by se měl člověk zrovna chlubit, ale jsou situace kdy se to použít může/musí. Pokud jste někdy potřebovali řešit aby se jeden konkrétní iframe na stránce sám reloadoval, existuje na to jednoduché řešení.

window.onload a setInterval

Stačí na stránkách použít tento JavaScript (interval si samozřejmě nastavte jaký potřebujete):

window.onload = function(){
setInterval(function(){
    parent.frames['nejake_jmeno'].location.href = "http://domena.koncovka";
},10000);}

Do HTML to pak zakomponujeme jednoduše takto:

<iframe name="nejake_jmeno" id="nejake_jmeno" src="http://domena.koncovka"></iframe>

Publikováno 30.9.2015 v 12:25 | Kategorie: JavaScript

Instalace LAMP ve Fedoře 22

Pro zprovoznění vlastního webového serveru s Apache, MySQL (respektive MariaDB) a PHP v operačním systému Fedora ve verzi 22 stačí nainstalovat níže uvedené balíky.

dnf install httpd mariadb-server phpmyadmin php php-mysql php-gd php-mcrypt php-mbstring

Spuštění služeb a nastavení spuštění po startu

Níže uvádím příkazy pro první spuštění služeb a jejich přidání do seznamu aplikací, které se spouštějí ihned po startu systému:

#spuštění Apache
systemctl start httpd
#spouštění Apache při startu systému
systemctl enable httpd
#spuštění MariaDB
systemctl start mariadb
#spouštění MariaDB při startu systému
systemctl enable mariadb

Základní konfigurace

Umístění konfiguračních souborů je následující:

Apache /etc/httpd/conf/httpd.conf
PHP /etc/php.ini
MySQL /etc/my.cnf

V základním nastavení je kořenový adresář pro umístění webových stránek umístěn ve /var/www/html/.

Nasměrování domény

Jak nasměrovat doménu na webový server si ukážeme rovnou na praktickém příkladě:

mkdir /var/www/html/domena.tld
touch /var/www/html/domena.tld/index.html
echo 'test' > /var/www/html/domena.tld/index.html
cd /etc/httpd/conf.d/
touch domena.tld.conf
nano domena.tld.conf

V souboru domena.tld.conf nyní nakonfigurujeme virtuální web:

<VirtualHost *:80>
ServerName www.domena.tld
ServerAlias domena.tld *.domena.tld
ServerAdmin e-mail@domena.tld
DocumentRoot /var/www/html/domena.tld
<Directory /var/www/html/domena.tld>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Pak už stačí soubor jen uložit, restartovat Apache a doména se bude zobrazovat v prohlížeči (samozřejmě i po nasměrování domény v DNS na webový server nebo nastavení v /etc/hosts):

systemctl restart httpd

SELinux

Neuvádím zde nastavování pro SELinux, protože jej osobně nepoužívám. Pokud jej také chcete deaktivovat, tak postup jsem popsal zde.

Publikováno 7.9.2015 v 10:09 | Kategorie: Fedora

Jak zakázat podporu pro IPv6 ve Fedoře 22

Pokud v rámci vaší sítě využíváte pouze ipv4, tak bude vhodné zakázat si ve Fedoře podporu pro ipv6, která vám nadělá jen víc problémů. Pojďme si ukázat jak na to.

/etc/modprobe.conf a /etc/sysconfig/network

Zakázat podporu pro ipv6 lze editací výše uvedených souborů.

Do /etc/modprobe.conf přidáme:

install ipv6 /bin/true

Do /etc/sysconfig/network:

NETWORKING_IPV6=no
IPV6INIT=no

Následně pak bude potřeba restartovat síťové služby:

service network restart
rmmod ipv6

Ověření zda je podpora pro ipv6 zakázána

lsmod | grep ipv6
/sbin/ifconfig

Publikováno 4.9.2015 v 11:09 | Kategorie: Fedora