FreeBSD jako virtuální desktop s MATE

Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a jelikož je systém FreeBSD často používán na NAS zařízeních, rozhodl jsem se s ním blíže seznámit. Konkrétně jsem se rozhodl nainstalovat si virtuální systém s prostředím MATE do Virtualboxu.

Kde stáhnout

Pro instalaci jsem zvolil malý image pro amd64 architekturu s aktuálně poslední verzí systému – FreeBSD-10.2-RELEASE-amd64-bootonly.iso.

Samotná instalace

Postup instalace se nijak moc neliší od běžné instalace linuxových distribucí – skládá se z výběru znakové sady klávesnice, zadání hostname, toho co předinstalovat (nechávám lib32 a ports), konfigurace sítě (volím ipv4 a dhcp) a pak samozřejmě zvolení místa odkud se budou instalovat jednotlivé balíky (volím ftp://ftp.cz.freebsd.org).

Přidání uživatele

Snad jen přidání uživatele do systému se může zdát trochu netradiční oproti instalacím linuxových distribucí, protože se to ptá na víc věcí. Jak to může vypadat víz níže (když jsem něco zadal je to vyplněné, kde nic není tam sem pouze zmáčkl tlačítko Enter a u hesla jsem pochopitelně zadal heslo):

Username: vaclavambroz
Full name: Vaclav Ambroz
Uid (Leave empty for default):
Login group [vaclavambroz]:
Login group is vaclavambroz. Invite vaclavambroz into other groups? []: wheel
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]:
Home directory [/home/vaclavambroz]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username : vaclavambroz
Password : ****
Full Name : Vaclav Ambroz
Uid : 1001
Class :
Groups : vaclavambroz wheel
Home : /home/vaclavambroz
Shell : /usr/local/bin/
Locked : no
OK? (yes/no): yes
adduser: INFO: Successfully added (vaclavambroz) to the user database.
Add another user? (yes/no): no
Goodbye!

Instalace balíků

Po instalaci základního systému, restartu a přihlášení do systému jako root můžeme začít s instalací jednotlivých balíků. Po zprovoznění základního prostředí nám bude stačit nainstalovat a nastavit (instaluji zároveň můj oblíbený editor nano, který není součástí systému):

pkg install -y xorg mate slim slim-themes nano && ln -s /usr/local/bin/nano /usr/bin/nano

Kdo by měl radši vše nainstalované pomocí kompilace, může zadat:

cd /usr/ports/x11/xorg && make install clean BATCH=yes && cd /usr/ports/x11/mate && make install clean && cd /usr/ports/x11/slim && make install clean BATCH=yes && cd /usr/ports/x11-themes/slim-themes && make install clean BATCH=yes && cd /usr/ports/editors/nano && make install clean BATCH=yes && ln -s /usr/local/bin/nano /usr/bin/nano

Další nastavení

Ještě bude potřeba pozměnit nějaké konfigurační soubory a to konkrétně /etc/rc.conf a /home/uzivatel/.xinitrc.

/etc/rc.conf

V tomto souboru bystě měli mít kromě toho co tam již je toto:

moused_enable="YES"
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
slim_enable="YES"
avahi_daemon_enable="YES"
avahi_dnsconfd_enable="YES"

/home/uzivatel/.xinitrc

Tento soubor by měl mít jen tento obsah:

exec ck-launch-session mate-session

Nainstalovaný systém

To je vše co se týče základní instalace. Po restartu by měl již systém v pořádku naběhnout včetně grafického prostředí MATE.

Publikováno 30.11.2014 v 22:36 | Kategorie: FreeBSD