Maximalizace přes dva monitory v Debianu

Pokud se vám jako mně po upgradu systému a ovladače grafiky stalo, že se vám na dvou monitorech začaly aplikace maximalizovat přes oba monitory, tj. začaly se chovat jako by byly na jednom monitoru, tak jsem díky českému fóru pro uživatele Debianu našel řešení. Je jím aplikace arandr, kde stačí určit jaký monitor se má chovat jako vlevo, jaký jako vpravo a aplikace už se pak chovají jak mají. Aplikaci po instalaci (aptitude install arandr) najdeme v System-Preferences.

Publikováno 29.5.2014 v 16:17 | Kategorie: Debian

Jak na barevný terminál v Debianu

V operačním systému Debian nejsou v základním nastavení terminálu odlišeny barvy. Pro vyšší přehlednost doporučuji provést následující úpravy.

Šedá na černé

Jako první doporučuji nastavit základní barvy terminálu na „šedou na černé“ (Profiles-Profile Preferences-Colors-Built-in schemes-Gray on black).

Obarvení pro běžného uživatele

Nejdříve si upravíme našeho uživatele a to tak, že si otevřeme soubor /home/nas-uzivatel/.bashrc (~/.bashrc) a odkomentujeme (smažeme křížek) u:

#force_color_prompt=yes

Soubor pak již stačí uložit, odhlásit se, znovu přihlásit a terminál již uvidíme v nových barvách. Pokud s stejné nastavení má projevit i pro nově vytvářené uživatele, stačí stejným způsobem editovat /etc/skel/.bashrc.

Obarvení pro root uživatele

Postup pro root uživatele je obdobný. Přihlásíme se jako root (su) a otevřeme si soubor /root/.bashrc. Pravděpodobně tam ale již ony volby neuvidíme a proto tam jednoduše vložíme:

force_color_prompt=yes
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '

Pro projevení změn je potřeba se opět odhlásit a přihlásit.

Publikováno 18.5.2014 v 17:24 | Kategorie: Debian

MS Windows 7: kvůli DPS nefunguje internet

Pokud se vám stalo jako mně, že po startu MS Windows nešel internet a při kliknutí na „Odstranit potíže“ (kliknutí na monitor v tray oblasti pravým tlačítkem) to hlásilo chybu s nespuštěným DPS (Diagnostic Policy Service), mám pro Vás řešení.

Řešení č. 1, u mě nefunkční

Jako první řešení se nabízí spustit příkazovou řádku (cmd) jako správce a tam napsat:

net start dps

DPS je možné také spustit přes Správce úloh (ctrl+alt+del-Správce úloh) v záložce Služby.

Řešení č. 2, které u mě již zabralo

Pokud se služba přes výše uvedený postup nespustila (napsalo to chybu 5, přístup odepřen), pomohli mi, když jsem napsal přes příkazový řádek (cmd) spuštěný jako správce:

net localgroup Administrators /add networkservice
net localgroup Administrators /add localservice

Poté stačilo už jen restartovat počítač a při příštím startu systému již byl internet v pořádku k dispozici.

Možné problémy

Druhým řešením se sice u mě podařilo obnovit připojení k internetu, ale objevil se problém s tím, že se již na počítač nedalo připojit přes vzdálenou plochu pomocí RDP protokolu. Pomohl mi až program ComboFix, který dal vše do pořádku. Před spuštěním programu je potřeba ještě ukončit všechny aplikace, zvláště pak antispyware či rezidentní štít. Přesný návod na použití programu naleznete zde.

Publikováno 3.5.2014 v 13:22 | Kategorie: MS Windows 7